Live sikh kirtan video broadcasting and audio video sharing community

Bhai Gurbir Singh Ji at Annual Rajouri Garden AKJ Samagam
Added: 2nd June 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurbir Singh Ji Tarantaran
Venue: Rajouri Garden, Delhi
Views: 4849  Comments: 0
video rating
Bhai Gurbir Singh Ji at thw Annual AKJ Raen Sabhai Samagam at Rajouri Garden, New Delhi

Tags: akj, rajouri, annual, 2013, gurbi, tarantaran
Annual Rajouri Garden AKJ Samagam - Bhai Davinder Singh Ji ASI
Added: 2nd June 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Davinder Singh Ji ASI
Venue: Rajouri Garden
Views: 4009  Comments: 0
video rating
Bhai Davinder Singh Ji ASI at the annual AKJ Raen Sabhai Samagam on June 1st, 2013

Tags: akj, rajouri, annual, davinder, asi
Satgur ayo saran tuhari - Bhai Gurdev Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 29th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurdev Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 8557  Comments: 0
video rating
Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib - Bhai Gurdev Singh Ji with his melodious kirtan at Tuglakabad - Delhi. [baaniblock] tofI mhlw 5 ] siqgur AwieE srix quhwrI ] imlY sUKu nwmu hir soBw icMqw lwih hmwrI ]1] rhwau ] Avr n sUJY dUjI Twhr hwir pirE qau duAwrI ] lyKw Coif AlyKY CUth hm inrgun...

Tags: satgur,ayo,sharan,gurdev,hajuri,harimandir,golden
Amrit Baani Gurmukh Bole - Bhai Manpreet Singh Kanpuri at Delhi
Added: 19th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Kanpuri
Venue: Delhi
Views: 17589  Comments: 0
video rating
[baaniblock] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] siqgur drsin Agin invwrI ] siqgur Bytq haumY mwrI ] siqgur sMig nwhI mnu folY ] AMimRq bwxI gurmuiK bolY ]1] sBu jgu swcw jw sc mih rwqy ] sIql swiq gur qy pRB jwqy ]1] rhwau ] sMq pRswid jpY hir nwau ] sMq pRswid hir kIrqnu gwau ] sMq pRswid sgl duK...

Tags: manpreet,kanpuri,amrit,baani,bani,gurmukh,bole,delhi
Dam Dam Sada Samalda - Bhai Harsimran Singh Ji at Faridabad
Added: 18th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harsimran Singh Ji
Venue: Faridabad
Views: 3453  Comments: 0
video rating
Bhai Harsimran Singh Ji, Shri Amritsar Wale at Faridabad kirtan samagam. [baaniblock] m: 3 ] Duir KsmY kw hukmu pieAw ivxu siqgur cyiqAw n jwie ] siqguir imilAY AMqir riv rihAw sdw rihAw ilv lwie ] dim dim sdw smwldw dMmu n ibrQw jwie ] jnm mrn kw Bau gieAw jIvn pdvI pwie ] nwnk iehu...

Tags: harsimran,amritsar,dam,sada,samalda,faridabad
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji
Venue: Delhi
Views: 12582  Comments: 0
video rating
Melodious kirtan by Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji, Amritsar at the Annual Malviya Nagar AKJ Raen Sabhai Kirtan Samagam on May 11st, 2013

Tags: akj, malviya nagar, harinder, romy, amritsar,delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhai Mehtaab Singh Ji, Shri Amritsar at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Mehtaab Singh Ji, Shri Amritsar
Venue: Delhi
Views: 2288  Comments: 0
video rating
Bhai Mehtaab Singh Ji Shri Amritsar Wale at the Annual Malviya Nagar AKJ Raen Sabhai Samagam on Ma 11st, 2013

Tags: akj, malviya nagar, mehtab, mehtaab, amritsar,asi, delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhai Kulwant Singh Ji Kakipind at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Kulwant Singh Ji Kakipind
Venue: Delhi
Views: 2185  Comments: 0
video rating
Bhai Kulwant Singh Ji Kakiping at the Annual Malviya Nagar AKJ Raen Sabhai Samagam on May 11st, 2013

Tags: akj, malviya nagar, kulwant, kakipind, delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhujangi Singh at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhujangi Singh
Venue: Delhi
Views: 2704  Comments: 0
video rating
amazing kirtan by young singh at the annual Malviya Nagar AKJ Raen Sabhai samagam on May 11st, 2013

Tags: akj, malviya nagar, bhujangi, asi, delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Master Gurbachan Singh Ji Dialpuri at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Master Gurbachan Singh Ji Dialpuri
Venue: Delhi
Views: 1432  Comments: 0
video rating
Master Gurbachan Singh Ji Dialpuri at the Annual Malviya Nagar AKJ Raen Sabhai Samagam on May 11st, 2013

Tags: akj, malviya nagar, master, gurbachan, dialpuri,delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhai Davinder singh Ji ASI, Dhaliwal at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Davinder singh Ji ASI, Dhaliwal
Venue: Delhi
Views: 1459  Comments: 0
video rating
Bhai Sahib Davinder Singh Ji ASI at the Annual Malviya Nagar AKJ Raen sabhai samagam on May 11th, 2013

Tags: akj, malviya nagar, davinder,asi,dhaliwal,gurdaspur delhi, annual, 2013
AKJ Annual Malviya Nagar Samagam 2013 - Bhai Ravinder Singh Ji, Delhi at Delhi
Added: 12th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Ravinder Singh Ji, Delhi
Venue: Delhi
Views: 1658  Comments: 0
video rating
Bhai Sahib Ravinder Singh Ji at Annual Malviya Nagar AKJ Raen sabhai samagam.

Tags: akj, malviya nagar, ravinder, delhi, annual, 2013
Gatka Sikh Martial art - Khalse Anandpur Wale at NiHAAL 2013
Added: 11th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Khalse Anandpur Wale
Venue: NiHAAL 2013
Views: 3759  Comments: 0
video rating
Magnificent performance by Khalse Anandpur Wale at nihaal 2013

Tags: gatka,martial art,sikh,nihaal,2013
Silent Play Suchaja Pagalkhana - various at NiHAAL 2013
Added: 8th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: various
Venue: NiHAAL 2013
Views: 11792  Comments: 0
video rating
A silent comedy with serious message

Tags: play, silent, nihaal, 2013, delhi
Sikhi Poem at NiHAAL 2013 - kids at Delhi
Added: 8th May 2013
Posted By: ssbawa
Artist: kids
Venue: Delhi
Views: 2865  Comments: 0
video rating
You kids performing with a Sikhi Poem.

Tags: sikh, poem, nihaal, 2013