Live sikh kirtan video broadcasting and audio video sharing community

AKJ Kirtan - Most Recent
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bhai Prabhjot Singh Ji Delhi at Delhi
Added: 20th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Prabhjot Singh Ji Delhi
Venue: Delhi
Views: 278265  Comments: 0
video rating
Bibi Amandeep Kaur Ji Banglore at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: prabhjot akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at
Added: 20th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: --
Views: 285401  Comments: 1
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 2015

Tags: manpreet kanpuri akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bhai Gurbir Singh Ji Tarantaran at Delhi
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurbir Singh Ji Tarantaran
Venue: Delhi
Views: 279421  Comments: 0
video rating
Bhai Gurbir Singh ji Tarantaran at the annual Akhand Kirtan Raen Sabhai samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: Gurbir Tarantaran akj damdama sahib 2015 Akhans kirtan
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bibi Amandip Kaur Ji Banglore at Delhi
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bibi Amandip Kaur Ji Banglore
Venue: Delhi
Views: 272660  Comments: 0
video rating
Bibi Amandeep Kaur Ji Banglore at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: amandeep naglore akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji at Delhi
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji
Venue: Delhi
Views: 7288  Comments: 0
video rating
Bhai Harinder Singh Amritsar (Romy VirJi) at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: harinder romey amritsar akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda at Delhi
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda
Venue: Delhi
Views: 2380  Comments: 0
video rating
Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: jaspreet bathinda akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
AKJ Damdama Sahib 2015 - Bibi Prabhsimar Kaur at Delhi
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bibi Prabhsimar Kaur
Venue: Delhi
Views: 2796  Comments: 0
video rating
Bibi Prabhsimar Kaur Ji at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: prabhsimar akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
KALJUG JAHAJ - Charan Jit Singh Khalsa U.K. with Bhai Manpreet Singh Ji at Patel Nager DELHI
Added: 11th June 2015
Posted By: nanographics21
Artist: Charan Jit Singh Khalsa U.K. with Bhai Manpreet Singh Ji
Venue: Patel Nager DELHI
Views: 6499  Comments: 0
video rating
Charan Jit Singh Khalsa U.K. with Bhai Manpreet Singh Ji

Tags: Charan Jit Singh Khalsa U.K. with Bhai Manpreet Singh Ji
AKJ Damdama Sahib - Bhai Harinder Singh Ji Amritsar at Damdama Sahib Delhi
Added: 21st July 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harinder Singh Ji Amritsar
Venue: Damdama Sahib Delhi
Views: 38331  Comments: 0
video rating
Bhai Harinder Singh Ji-Amritsar, at the annual Akhand Kirtan Raenn Sabhai Samagam on July 19th, 2014.

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,damdama,harinder,romy,amritsar,2014
AKJ Damdam Sahib 2014 - Bhai Kulwant Singh Ji Kakipind at Damdama Sahib Delhi
Added: 21st July 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Kulwant Singh Ji Kakipind
Venue: Damdama Sahib Delhi
Views: 37972  Comments: 0
video rating
Bhai Kulwant Singh Ji Kakipind at the annual Akhand Kirtan Raenn Sabhai Samagam on July 19th, 2014.

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,damdama,kulwant,kakipind,2014