5 April 2017 Gurmat Kirtan Samagam at G Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi
5 April 2017 Gurmat Kirtan Samagam at...(235)
31.Mar.2018 Gurmat Kirtan Samagam at Garhi, E.O.K, New Delhi - various at New Delhi
31.Mar.2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(152)
21 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Ajay Enclave - Delhi - various at Ajay Enclave
21 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(326)
23 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Kalkaji -Delhi - various at kalkaji
23 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(220)
24 -25 Feb 2018  Gurmat Kirtan Samagam at Faridabad - various at faridabad
24 -25 Feb 2018 Gurmat Kirtan...(264)
18 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Karol Bagh - various at karol Bagh Delhi
18 Feb 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(287)