17.Feb.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Samrala,Ludhiana-Punjab - various at punjab
17.Feb.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(27)
10.Feb.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Ludhiana-Punjab - various at punjab
10.Feb.2019 Gurmat Kirtan Samagam at...(53)
8 Feb 2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Tikana Sahib - Delhi - various at Gurudwara Tikana Sahib Delhi
8 Feb 2019 Gurmat Kirtan Samagam at...(154)
31.Dec.2018 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at delhi
31.Dec.2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(322)
30.Dec.2018 Gurmat Kirtan Samagam From Ajay Enclave - various at delhi
30.Dec.2018 Gurmat Kirtan Samagam...(157)
25.Nov.2018 Gurmat Kirtan Samagam From Model Town-Delhi - various at delhi
25.Nov.2018 Gurmat Kirtan Samagam...(248)