06.Oct.2018 Gurmat Kirtan Samagam at Shastri Park-Delhi - various at New Delhi
06.Oct.2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(81)
7 Oct 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Sec-9 Gurugram - Gurgaon - various at Gurgaon Gurugram
7 Oct 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(80)
4 Oct 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Rotak - Haryana - various at Rotak Haryana
4 Oct 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(71)
23 - 29 Sept 2018 Gurmat Vichar at Jamnapar - Delhi - various at jamnapar
23 - 29 Sept 2018 Gurmat Vichar at...(70)
29 - 30 Sept 2018 Gurmat Kirtan Samagam at G. Bangla Sahib - Delhi - various at Gurudwara Bangla Sahib
29 - 30 Sept 2018 Gurmat Kirtan...(114)
15 Aug 2018 Gurmat Kirtan Samagam at Parmanand Colony - Delhi - various at New Delhi
15 Aug 2018 Gurmat Kirtan Samagam at...(342)