23-24.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gondia-Maharashtra - various at Maharashtra
23-24.April.2019 Gurmat Kirtan...(13)
21.April.2019 Mahan Nagar Kirtan at Gondia-Maharashtra - various at Maharashtra
21.April.2019 Mahan Nagar Kirtan at...(11)
14.April.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Om Vihar - various at Delhi
14.April.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(53)
14.April.2019 Mahan Nagar Kirtan at Azadpur - various at Delhi
14.April.2019 Mahan Nagar Kirtan at...(42)
13.April.2019 Vaisakhi Samagam at G.Majnu Tilla Sahib - various at Delhi
13.April.2019 Vaisakhi Samagam at...(44)
01-04-07.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Sham Nagar-Delhi - various at delhi
01-04-07.April.2019 Gurmat Kirtan...(209)