15.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Green Park - various at Delhi
15.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(134)
11.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Durgapur Village,UK - various at Delhi
11.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(239)
12.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam at G.Bangla Sahib - various at Delhi
12.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(182)
29-30.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Faridabad - various at Delhi
29-30.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(237)
17.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at Delhi
17.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam at...(437)
15-16.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Jamnapar - various at Delhi
15-16.July.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(266)