23.Sept.2017 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at delhi
23.Sept.2017 Gurmat Kirtan Samagam at...(40)
26August2017 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - various at Delhi
26August2017 Gurmat Kirtan Samagam at...(289)
28August2017 Gurmat Kirtan Samgam at Jheel Jamnapar - various at Delhi
28August2017 Gurmat Kirtan Samgam at...(184)
25-27August2017 Gurmat Kirtan Samagam at Jamnapar - various at Delhi
25-27August2017 Gurmat Kirtan Samagam...(173)
15.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Green Park - various at Delhi
15.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(289)
11.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Durgapur Village,UK - various at Delhi
11.August.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(360)