31.Jan.2020_Gurmat_Kirtan_Samagam_at_Hushiarpur-Punjab_-_various_at_delhi
31.Jan.2020 Gurmat Kirtan Samagam at...(81)
26.Jan.2020_Annual_Kirtan_Samagam_at_Karol_Bagh-Delhi_-_various_at_delhi
26.Jan.2020 Annual Kirtan Samagam at...(80)
21-22.Jan.2020_Gurmat_Kirtan_Samagam_at_Takhatpur-Chattisgarh_-_various_at_chattisgarh
21-22.Jan.2020 Gurmat Kirtan Samagam...(90)
11-12.Jan.2019_Gurmat_Kirtan_Samagam_From_Banaras_-_various_at_banaras
11-12.Jan.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(87)
31.Dec.2019_Gurmat_Kirtan_Samagam_From_G.tikana_Sahib-Delhi_-_various_at_delhi
31.Dec.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(180)
31.Dec.2019_Gurmat_Kirtan_Samagam_From_G.Sisganj_Sahib-Delhi_-_various_at_delhi
31.Dec.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(158)