31.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Jamnapar - various at delhi
31.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(42)
31.March-1,2.April.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Faridabad - various at haryana
31.March-1,2.April.2017 Gurmat Kirtan...(99)
25.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Gurgaon - various at delhi
25.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(215)
19.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Jamnapar - various at delhi
19.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(247)
18.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at delhi
18.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(293)
17.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Kalkaji - various at delhi
17.March.2017 Gurmat Kirtan Samagam...(126)