17.May.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Manji Sahib,Tarantaran-Punjab - various at punjab
17.May.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Manji Sahib,Tarantaran-Punjab - various at punjab
From: ssbawa
Views: 48
11 May 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Gurudwara Sis Ganj Sahib
11 May 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Gurudwara Sis Ganj Sahib
From: ssbawa
Views: 83
04.May.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gurgaon-Haryana - various at haryana
04.May.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gurgaon-Haryana - various at haryana
From: ssbawa
Views: 73
27 April 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi G.Sis Ganj Sahib
27 April 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi G.Sis Ganj Sahib
From: ssbawa
Views: 144
27 April 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at Janakpuri - Delhi - various at Delhi janakpuri
27 April 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at Janakpuri - Delhi - various at Delhi janakpuri
From: ssbawa
Views: 64
24.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at delhi
24.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib - various at delhi
From: ssbawa
Views: 218
23-24.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gondia-Maharashtra - various at Maharashtra
23-24.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gondia-Maharashtra - various at Maharashtra
From: ssbawa
Views: 108
14.April.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Om Vihar - various at Delhi
14.April.2017 Gurmat Kirtan Samagam at Om Vihar - various at Delhi
From: ssbawa
Views: 100
13.April.2019 Vaisakhi Samagam at G.Majnu Tilla Sahib - various at Delhi
13.April.2019 Vaisakhi Samagam at G.Majnu Tilla Sahib - various at Delhi
From: ssbawa
Views: 90
01-04-07.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Sham Nagar-Delhi - various at delhi
01-04-07.April.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Sham Nagar-Delhi - various at delhi
From: ssbawa
Views: 240