21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Yamunanagar - various at yamunanagar
21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Yamunanagar - various at yamunanagar
From: ssbawa
Views: 60
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Durgapur-Uttrakhand - various at uttrakhand
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Durgapur-Uttrakhand - various at uttrakhand
From: ssbawa
Views: 46
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran Samagam at G.Rakab Ganj Sahib-Delhi - various at delhi
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran Samagam at G.Rakab Ganj Sahib-Delhi - various at delhi
From: ssbawa
Views: 90
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam From Ashok Vihar - Delhi - various at Ashok Vihar Delhi
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam From Ashok Vihar - Delhi - various at Ashok Vihar Delhi
From: ssbawa
Views: 75
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi  Gurudwara sis ganj sahib
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi Gurudwara sis ganj sahib
From: ssbawa
Views: 223
15.July-24.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Raipur - various at raipur
15.July-24.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Raipur - various at raipur
From: ssbawa
Views: 167
11.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Madras-Chennai - various at chennai
11.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Madras-Chennai - various at chennai
From: ssbawa
Views: 101
12.July-14.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Bangalore - various at bangalore
12.July-14.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Bangalore - various at bangalore
From: ssbawa
Views: 107
23.June.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Batala-Punjab - various at punjab
23.June.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Batala-Punjab - various at punjab
From: ssbawa
Views: 157
22.June.2019 Raensabai Kirtan Samagam From Jammu & Kashmir - various at jammu
22.June.2019 Raensabai Kirtan Samagam From Jammu & Kashmir - various at jammu
From: ssbawa
Views: 179