13.Sept.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Kalkaji-Delhi - various at delhi
13.Sept.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Kalkaji-Delhi - various at delhi
From: ssbawa
Views: 76
01.Sept.2019 Antim Ardas Samagam at Punjabi Bagh - various at delhi
01.Sept.2019 Antim Ardas Samagam at Punjabi Bagh - various at delhi
From: ssbawa
Views: 104
31.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gurgaon-Haryana - various at gurgaon
31.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Gurgaon-Haryana - various at gurgaon
From: ssbawa
Views: 125
31.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib-Delhi - various at delhi
31.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at G.Sisganj Sahib-Delhi - various at delhi
From: ssbawa
Views: 158
25.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Parmanand Colony - various at delhi
25.August.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Parmanand Colony - various at delhi
From: ssbawa
Views: 116
21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Yamunanagar - various at yamunanagar
21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Yamunanagar - various at yamunanagar
From: ssbawa
Views: 122
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Durgapur-Uttrakhand - various at uttrakhand
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Durgapur-Uttrakhand - various at uttrakhand
From: ssbawa
Views: 91
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran Samagam at G.Rakab Ganj Sahib-Delhi - various at delhi
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran Samagam at G.Rakab Ganj Sahib-Delhi - various at delhi
From: ssbawa
Views: 119
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam From Ashok Vihar - Delhi - various at Ashok Vihar Delhi
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam From Ashok Vihar - Delhi - various at Ashok Vihar Delhi
From: ssbawa
Views: 97
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi  Gurudwara sis ganj sahib
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi Gurudwara sis ganj sahib
From: ssbawa
Views: 256