Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
Dam Dam Sada Samalda - Bhai Harsimran Singh Ji at Faridabad
Added: 18th May 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3950
Comments: 0

video rating
Bhai Harsimran Singh Ji, Shri Amritsar Wale at Faridabad kirtan samagam. [baaniblock] m: 3 ] Duir KsmY kw hukmu pieAw ivxu siqgur cyiqAw n jwie ] siqguir imilAY AMqir riv rihAw sdw rihAw ilv lwie ] dim dim sdw smwldw dMmu n ibrQw jwie ] jnm mrn kw Bau gieAw jIvn pdvI pwie ] nwnk iehu...

Tags: harsimran,amritsar,dam,sada,samalda,faridabad
Satgur ayo saran tuhari - Bhai Gurdev Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 29th May 2013
Posted By: ssbawa
Views: 9096
Comments: 0

video rating
Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib - Bhai Gurdev Singh Ji with his melodious kirtan at Tuglakabad - Delhi. [baaniblock] tofI mhlw 5 ] siqgur AwieE srix quhwrI ] imlY sUKu nwmu hir soBw icMqw lwih hmwrI ]1] rhwau ] Avr n sUJY dUjI Twhr hwir pirE qau duAwrI ] lyKw Coif AlyKY CUth hm inrgun...

Tags: satgur,ayo,sharan,gurdev,hajuri,harimandir,golden
Chit Chitvo Ardas Kaho - Bhai Ravinder Singh Ji Delhi at Delhi
Added: 6th June 2013
Posted By: ssbawa
Views: 16407
Comments: 0

video rating
Bhai Ravinder Singh Ji Delhi in AKJ Samagam at Gurdwara Sis Ganj Sahib, Delhi. [baaniblock] iciq icqvau Ardwis khau pru kih iB n skau ] srb icMq quJu pwis swDsMgiq hau qkau ] qyrY hukim pvY nIswxu qau krau swihb kI syvw ] jb guru dyKY suB idsit nwmu krqw muiK myvw ] Agm AlK kwrx purK jo...

Tags: akj,sis ganj,delhi,ravinder,delhi,chit, chitvo
Katha Giani Pinderpal Singh Ji at Guru Nanak Pura
Added: 14th June 2013
Posted By: ssbawa
Views: 15580
Comments: 0

video rating
Bhai Sahib Giani Pinderpal Singh Ji at Guru Nanak Pura, New Delhi

Tags: pinderpal,guru,nanak,pura,delhi
Satsangat Sio Mildo Rahe - Dodra Sangat at Doraha
Added: 12th June 2013
Posted By: ssbawa
Views: 16383
Comments: 0

video rating
Kirtan by Dodra Brahm bunga Sangat at Gurdwara Shri Brahm Bunga Sahib, Doraha - Punjab. [baaniblock] sloku m: 3 ] kydwrw rwgw ivic jwxIAY BweI sbdy kry ipAwru ] sqsMgiq isau imldo rhY scy Dry ipAwru ] ivchu mlu kty AwpxI kulw kw kry auDwru ] guxw kI rwis sMgRhY Avgx kFY ivfwir ] nwnk...

Tags: doraha, dodra, satsangat, sio, mildo
Shahidi Guru Arjun Dev Sahib Ji
Added: 12th June 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1519
Comments: 0

video rating
Wallpaper

Tags: guru, arjun, dev, shahidi, wallpaper
AKJ Damdama Sahib 2013 - Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Damdama Sahib Delhi
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 14676
Comments: 0

video rating
Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 20th, 2013 [baaniblock] mlwr mhlw 1 ] krau ibnau gur Apny pRIqm hir vru Awix imlwvY ] suix Gn Gor sIqlu mnu morw lwl rqI gux gwvY ]1] brsu Gnw myrw mnu BInw ] AMimRq bUMd...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, kulwinder,jammu, akhand kirtan
10Aug2013 Raen Sabhai Samagam at Guru Harikrishan Nagar - various at Delhi
Added: 7th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1760
Comments: 0

video rating
annual raenn sabhai samagam

Tags: guru, harikrishan nagar, hajuri
14-15aug2013 Kirtan Samagam at Gurdwara Nanak Piao Sahib - various at delhi
Added: 13th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1802
Comments: 0

video rating
gurmat kirtan samagam at gurdwara Nanak Piao Sahib

Tags: guru, nanak piao
Mera Satgur Pyar - Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar at Delhi
Added: 6th September 2013
Posted By: ssbawa
Views: 26595
Comments: 0

video rating
Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar Wale at Annual Gurmat Samagam at New Mahabir Nagar, New Delhi [baaniblock] gauVI bYrwgix mhlw 4 ] ijsu imilAY min hoie AnMdu so siqguru khIAY ] mn kI duibDw ibnis jwie hir prm pdu lhIAY ]1] myrw siqguru ipAwrw ikqu ibiD imlY ] hau iKnu iKnu krI nmskwru...

Tags: harsimran, mera, satgur,mahabir