Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

AKJ Kirtan - Most Recent
Akj-Damdama-Sahib-2015-Bhai-Harinder-Singh-Ji-Romy-Virji-At-Delhi
Added: 2015-07-19 10:50:19
Posted By: matharu
Artist: --
Venue: --
Views: 844  Comments: 0
video rating
Bhai Harinder Singh Amritsar (Romy VirJi) at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gudwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015.

Tags:
Akj-Damdama-Sahib-2015-Bibi-Amandip-Kaur-Ji-Banglore-At-Delhi
Added: 2015-07-19 10:46:44
Posted By: matharu
Artist: --
Venue: --
Views: 773  Comments: 0
video rating
Bibi Amandeep Kaur Ji Banglore at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015.

Tags:
Akj-Damdama-Sahib-2015-Bhai-Jaspreet-Singh-Ji-Bathinda-At-Delhi
Added: 2015-07-19 10:43:14
Posted By: matharu
Artist: --
Venue: --
Views: 839  Comments: 0
video rating
Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015.

Tags:
Akj-Damdama-Sahib-2015-Bibi-Prabhsimar-Kaur-At-Delhi
Added: 2015-07-19 10:34:57
Posted By: matharu
Artist: --
Venue: --
Views: 740  Comments: 0
video rating
Bibi Prabhsimar Kaur Ji at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015.

Tags:
Added: 20th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Prabhjot Singh Ji Delhi
Venue: Delhi
Views: 283536  Comments: 0
video rating
Bibi Amandeep Kaur Ji Banglore at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: prabhjot akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
Added: 20th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: --
Views: 291231  Comments: 1
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 2015

Tags: manpreet kanpuri akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurbir Singh Ji Tarantaran
Venue: Delhi
Views: 284763  Comments: 0
video rating
Bhai Gurbir Singh ji Tarantaran at the annual Akhand Kirtan Raen Sabhai samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: Gurbir Tarantaran akj damdama sahib 2015 Akhans kirtan
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bibi Amandip Kaur Ji Banglore
Venue: Delhi
Views: 278251  Comments: 0
video rating
Bibi Amandeep Kaur Ji Banglore at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: amandeep naglore akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harinder Singh Ji Romy Virji
Venue: Delhi
Views: 8368  Comments: 0
video rating
Bhai Harinder Singh Amritsar (Romy VirJi) at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: harinder romey amritsar akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai
Added: 19th July 2015
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda
Venue: Delhi
Views: 3332  Comments: 0
video rating
Bhai Jaspreet Singh Ji Bathinda at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 18th, 2015

Tags: jaspreet bathinda akj damdama sahib annual 2015 raen sabhai