31.Dec.2020_Annual_Kirtan_Samagam_at_G.Tikana_Sahib-Delhi_-_Various_at_delhi
31.Dec.2020 Annual Kirtan Samagam at...(1702)
25.Dec.2020_Virtual_Kirtan_Samagam_of_IIGS,USA_-_Various_at_USA
25.Dec.2020 Virtual Kirtan Samagam of...(1459)
09-10.March.2020_Hola_Mohalla_Samagam_at_Yamunanagar-Haryana_-_various_at_haryana
09-10.March.2020 Hola Mohalla Samagam...(1815)
10.March.2020__Gurmat_Kirtan_Samagam_From_G.Sisganj_Sahib-Delhi_-_various_at_delhi
10.March.2020 Gurmat Kirtan Samagam...(1962)
31.Jan.2020_Gurmat_Kirtan_Samagam_at_Hushiarpur-Punjab_-_various_at_delhi
31.Jan.2020 Gurmat Kirtan Samagam at...(1818)
26.Jan.2020_Annual_Kirtan_Samagam_at_Karol_Bagh-Delhi_-_various_at_delhi
26.Jan.2020 Annual Kirtan Samagam at...(1754)