Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
Katha Vichar Annual Samagam 2013 - Giani Jaswant Singh Ji Mnaji Sahib at Sohana
Added: 24th March 2013
Posted By: ssbawa
Views: 6541
Comments: 0

video rating
Giani Jaswant Singh Ji, Manji Sahib at Annual Gurmat samagam at Gurdwara Gurshabad Parkash Akal Asham Sohana on Mar. 23, 2013

Tags: giani, jaswant, manji, sahib, annual, sohana, 2013
Ekas Sio Chit Laye - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Faridabad
Added: 19th April 2013
Posted By: ssbawa
Views: 6181
Comments: 0

video rating
Bhai Sahib Manpreet Singh Ji Kanpuri at faridabad samagam sireeraag mehalaa 5 || sabhae thhok paraapathae jae aavai eik hathh || janam padhaarathh safal hai jae sachaa sabadh kathh || gur thae mehal paraapathae jis likhiaa hovai mathh ||1|| maerae man eaekas sio chith laae || eaekas bin...

Tags: manpreet,, kanpuri, faridabad, ekas, sio
Sant Nagar Samagam - Bhai Jaspreet Singh Ji Sonu Vir Ji at Delhi
Added: 19th April 2013
Posted By: ssbawa
Views: 26108
Comments: 0

video rating
Bhai Jaspreet Singh Ji Sonu Virji (shabad chawki jatha - Gurdwara Sais Ganj Sahib) doing kirtan at Gurdwara Sahib Sant Nagar, New Delhi

Tags: jaspreet, sonu, shabad, chawki, sant, nagar, delhi
Satsangat Sio Mildo Rahe - Dodra Sangat at Doraha
Added: 12th June 2013
Posted By: ssbawa
Views: 16634
Comments: 0

video rating
Kirtan by Dodra Brahm bunga Sangat at Gurdwara Shri Brahm Bunga Sahib, Doraha - Punjab. [baaniblock] sloku m: 3 ] kydwrw rwgw ivic jwxIAY BweI sbdy kry ipAwru ] sqsMgiq isau imldo rhY scy Dry ipAwru ] ivchu mlu kty AwpxI kulw kw kry auDwru ] guxw kI rwis sMgRhY Avgx kFY ivfwir ] nwnk...

Tags: doraha, dodra, satsangat, sio, mildo
Avoh Meet Piare - Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3913
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at Gurmat Kirtan Samagam at Krishna Park, New Delhi [baaniblock] Awvhu mIq ipAwry ] mMgl gwvhu nwry ] scu mMglu gwvhu qw pRB Bwvhu soihlVw jug cwry ] ApnY Gir AwieAw Qwin suhwieAw kwrj sbid svwry ] igAwn mhw rsu nyqRI AMjnu iqRBvx...

Tags: avo meet mit piare hajuri krishna nirmal
Nirgunia No Aape - Bhai Gurluvleen Singh Ji at Delhi
Added: 2nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 8971
Comments: 0

video rating
Bhai Gurluvleen Singh Ji AKhand Kirtan Samagam at Gita Colony New Delhi on 14Aug2013. [baaniblock] soriT mhlw 3 duqukI ] inguixAw no Awpy bKis ley BweI siqgur kI syvw lwie ] siqgur kI syvw aUqm hY BweI rwm nwim icqu lwie ]1] hir jIau Awpy bKis imlwie ] guxhIx hm AprwDI BweI pUrY siqguir...

Tags: gurluvleen akj akhand kirtan girta colony delhi nirgunia
Babiha Amrit Vele - Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 123346
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa - Hauri Ragi Shri Harimandir Sahib. [baaniblock] slok m: 3 ] bwbIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir ] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid vIcwir ]1] [/baaniblock]...

Tags: babiha amrit nirmal harimandir hajuri
Santahu Prabh Mera Sada - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Patel Nagar
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Views: 8219
Comments: 0

video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji with his melodious voice singing Shabad at Hari Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 5 ] pRBu Apunw irdY iDAwey ] Gir shI slwmiq Awey ] sMqoKu BieAw sMswry ] guir pUrY lY qwry ]1] sMqhu pRBu myrw sdw dieAwlw ] Apny Bgq kI gxq n gxeI rwKY bwl gupwlw ]1] rhwau ]...

Tags: hari patiala amarjeet santahu prabh mera sada dayala
AKJ Rajouri Raen Sabhai 2014 - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Rajouri Garden
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Views: 14168
Comments: 0

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Rajouri Garden, New Delhi [baaniblock] isrIrwgu mhlw 1 ] ry mn AYsI hir isau pRIiq kir jYsI jl kmlyih ] lhrI nwil pCwVIAY BI ivgsY Asnyih ] jl mih jIA aupwie kY ibnu jl mrxu iqnyih ]1] mn ry ikau CUtih ibnu...

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,rajouri,garden,manpreet,kanpuri,man,chhooteh
AKJ Rajouri Raen Sabhai 2014 - Bhai Apardeep Singh Ji UK at Rajouri Garden
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Views: 11899
Comments: 2

video rating
Bhai Apardeep Singh Ji UK at the Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam June 2014 - Rajouri Garden [baaniblock] soriT m: 3 ] dwsin dwsu hovY qw hir pwey ivchu Awpu gvweI ] Bgqw kw kwrju hir AnMdu hY Anidnu hir gux gweI ] sbid rqy sdw iek rMgI hir isau rhy smweI ]1] hir jIau swcI ndir...

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,rajouri,garden,apardeep,uk,2014,har,jio,sachi,nadar