Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
Gobind Ki Aisi Kaar - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 132732
Comments: 3

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi [baaniblock] swrg mhlw 4 ] goibd kI AYsI kwr kmwie ] jo ikCu kry su siq kir mwnhu gurmuiK nwim rhhu ilv lwie ]1] rhwau ] goibd pRIiq lgI Aiq mITI Avr ivsir sB jwie ] Anidnu rhsu BieAw mnu mwinAw joqI joiq imlwie ]1] jb gux gwie qb hI mnu iqRpqY...

Tags: gobind ki aisi manpreet kanpuri

View All Comments
Comments (3)
Add Comment
Loading Comment Box..