Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
14Aug2013 Raen Sabhai Kirtan Samagam - various at Delhi
Added: 13th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1665
Comments: 0

video rating
annual raen sabhai kirtan samagam

Tags: raen sabhai, new mahabir nagar, delhi
Mera Satgur Pyar - Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar at Delhi
Added: 6th September 2013
Posted By: ssbawa
Views: 27039
Comments: 0

video rating
Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar Wale at Annual Gurmat Samagam at New Mahabir Nagar, New Delhi [baaniblock] gauVI bYrwgix mhlw 4 ] ijsu imilAY min hoie AnMdu so siqguru khIAY ] mn kI duibDw ibnis jwie hir prm pdu lhIAY ]1] myrw siqguru ipAwrw ikqu ibiD imlY ] hau iKnu iKnu krI nmskwru...

Tags: harsimran, mera, satgur,mahabir
Ardas Kari Prabh Apne Aage - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi
Added: 6th September 2013
Posted By: ssbawa
Views: 29387
Comments: 0

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at the Annual Gurmat Kirtan Samagam at New Mahavi Nagar, New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] quDu iciq Awey mhw AnMdw ijsu ivsrih so mir jwey ] dieAwlu hovih ijsu aUpir krqy so quDu sdw iDAwey ]1] myry swihb qUM mY mwxu inmwxI ] Ardwis krI pRB Apny AwgY...

Tags: ardas, kari, prabh, manpreet, kanpuri,mahavir, delhi
14-20.Oct.2013 Gurmat Kitan Samagam at Rohini Delhi - various at Delhi
Added: 12th October 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1699
Comments: 0

video rating
Annual gurmat kirtan samagam at Rohini, New Delhi

Tags: rohini
Bhai Manpreet Singh Ji (Kanpuri) - Delhi Samagam.**MUST LISTEN** - Bhai Manpreet Singh ji Kanpuri at G.Sis Ganj Sahib, New Delhi Samagam 2 Nov 2013
Added: 11th November 2013
Posted By: manmeet1977
Views: 4739
Comments: 0

video rating
Delhi Samagam. 1984 memorial. G.Sis Ganj Sahib, New Delhi 2 Nov 2013. Mesmerizing Kirtan

Tags: Manpreet, Kanpuri, AKJ, Akhand, Kirtan, Simran,1984,Mesmerizing, best
18-23.Nov.2013 Gurmat Samagamt at Patel Ngr Delhi - various at Patel Nagar
Added: 18th November 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1985
Comments: 0

video rating
Annual gurbani kirtan samagam at Patel Nagar, New Delhi

Tags: patel,surinder,delhi, nagar
Eh Jag Meet Na Dekhyo - Bhai Harjinder Singh Ji Srinagar at Patel Nagar
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3275
Comments: 0

video rating
Bhai Harjinder Singh Ji Shri Nagar Wale at Gurmat Samagam at Patel Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 9 ] ieh jig mIqu n dyiKE koeI ] sgl jgqu ApnY suiK lwigE duK mY sMig n hoeI ]1] rhwau ] dwrw mIq pUq snbMDI sgry Dn isau lwgy ] jb hI inrDn dyiKE nr kau sMgu Cwif sB Bwgy ]1] khauN...

Tags: eh jag meet harjinder shrinagar patel
Ek Bhagat Narain - Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi at Delho
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3164
Comments: 0

video rating
Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi Gurmat Samagam. [baaniblock] bsMqu mhlw 9 ] mn khw ibswirE rwm nwmu ] qnu ibnsY jm isau prY kwmu ]1] rhwau ] iehu jgu DUey kw phwr ] qY swcw mwinAw ikh ibcwir ]1] Dnu dwrw sMpiq gRyh ] kCu sMig n cwlY smJ lyh ]2] iek...

Tags: ik bhagat narain hajuri harimandir dalbir patel nagar delhi
Avoh Meet Piare - Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4099
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at Gurmat Kirtan Samagam at Krishna Park, New Delhi [baaniblock] Awvhu mIq ipAwry ] mMgl gwvhu nwry ] scu mMglu gwvhu qw pRB Bwvhu soihlVw jug cwry ] ApnY Gir AwieAw Qwin suhwieAw kwrj sbid svwry ] igAwn mhw rsu nyqRI AMjnu iqRBvx...

Tags: avo meet mit piare hajuri krishna nirmal
Hau Dhundendi Darsan Karan - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4618
Comments: 0

video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi Shari Harimandir Sahib at Gurbani Kirtan Samagam at Patel Nagar , New Delhi on 19.Nov.2013 [baaniblock] tofI mhlw 5 Gru 4 dupdy 1a siqgur pRswid ] rUVo mnu hir rMgo loVY ] gwlI hir nIhu n hoie ] rhwau ] hau FUFydI drsn kwrix bIQI bIQI pyKw ] gur imil...

Tags: hau dhundendi khalsa harcharan singh harimandir hajuri patel delhi